โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 27.10.2564 | 84 ครั้ง |

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตำแหน่งเภสัชกร)
| Admin | 06.10.2564 | 77 ครั้ง |

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 20.07.2564 | 60 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64127065947
| Admin | 02.12.2564 | 4 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64127057246
| Admin | 02.12.2564 | 2 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64127063311
| Admin | 02.12.2564 | 2 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64127063311
| Admin | 02.12.2564 | 5 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64127065947
| Admin | 02.12.2564 | 4 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ดูรายการเพิ่มเติม

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ