งานวิจัย

ADR Reportประจำเดือน มกราคม 2561

 Update : 05.01.2561
258 ครั้ง

ผลงาน CQI ในงาน Chiraprawat innovation day

 Update : 03.11.2560
2751 ครั้ง

Gram Positive ม.ค.-มิ.ย. ปี2560

 Update : 30.06.2560
445 ครั้ง

Gram Negative ม.ค.- มิ.ย.ปี2560

 Update : 30.06.2560
323 ครั้ง

PTC Lunch symposium

 Update : 01.04.2560
629 ครั้ง

ADR Report ประจำเดือน เมษายน 2560

 Update : 01.04.2560
450 ครั้ง

ADR Report ประจำเดือน มีนาคม 2560

 Update : 01.03.2560
297 ครั้ง

ADR Report ประจำเดือน มกราคม 2560

 Update : 01.01.2560
314 ครั้ง

ประชุม PTC 8 กย 59

 Update : 01.09.2559
341 ครั้ง