ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง

Date : 05.03.2563
773 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๕ ตำแหน่ง

Date : 05.03.2563
1237 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 04.12.2562
60 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชภัณฑ์ ปฏิบัติงานที่ กองเภสัชกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 06.11.2562
152 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

Date : 06.11.2562
71 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซัดรีด ปฏิบัติงานที่ส่งกำลังและบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 29.08.2562
81 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ทำกราฟิกและถ่ายภาพ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 23.05.2562
206 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 08.03.2562
294 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๓ ตำแหน่ง

Date : 08.01.2562
423 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๑ ตำแหน่ง และพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 08.01.2562
78 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(ทะเบียน และพยาธิ)จำนวน ๒ ตำแหน่ง

Date : 08.01.2562
489 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 07.08.2561
193 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Date : 12.06.2561
583 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 24.11.2560
46 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานโยธา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 16.11.2560
0 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(ปฏิบัติหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง) โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 06.11.2560
106 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(Part Time) จำนวน ๓ ตำแหน่ง

Date : 16.10.2560
11 ครั้ง

รายงานผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Date : 12.09.2560
163 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 23.08.2560
408 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 13.07.2560
308 ครั้ง

ผลการสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

Date : 10.04.2560
31 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Date : 24.03.2560
2236 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พ.ย. ๕๙

Date : 01.11.2559
87 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ ก.ย. ๕๙

Date : 08.09.2559
386 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิ.ย. ๕๙

Date : 01.06.2559
48 ครั้ง

รพ.ค่ายจิรประวัติ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ผู้ช่วยพยาบาล" จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

Date : 01.03.2559
26 ครั้ง

รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ

Date : 22.06.2558
160 ครั้ง