โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 27.10.2564 | 89 ครั้ง |

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตำแหน่งเภสัชกร)
| Admin | 06.10.2564 | 82 ครั้ง |

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 20.07.2564 | 64 ครั้ง |

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง)เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564
| Admin | 05.07.2564 | 633 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 65017322487
| Admin | 20.01.2565 | 3 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65017323375
| Admin | 20.01.2565 | 1 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65017322487
| Admin | 20.01.2565 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 65017323375
| Admin | 20.01.2565 | 3 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65017285446
| Admin | 17.01.2565 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ดูรายการเพิ่มเติม

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ