โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 20.07.2564 | 59 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64107165122
| Admin | 14.10.2564 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64107165122
| Admin | 14.10.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64107129930
| Admin | 12.10.2564 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64107130247
| Admin | 12.10.2564 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64107162243
| Admin | 12.10.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ดูรายการเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ