โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 20.07.2564 | 58 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้ออุปกรณ์ประปา
| Admin | 15.09.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์
| Admin | 14.09.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประปา
| Admin | 13.09.2564 | 1 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64097420145
| Admin | 13.09.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ดูรายการเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ