โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องฝังเข็มและนวดแผนไทย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
| Admin | 17.06.2563 | 646 ครั้ง |

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง
| Admin | 04.12.2562 | 60 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64067469760
| Admin | 24.06.2564 | 2 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64067450848
| Admin | 24.06.2564 | 1 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 64067450848
| Admin | 24.06.2564 | 4 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64067449760
| Admin | 24.06.2564 | 2 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาประกอบอาหารว่างอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
| Admin | 22.06.2564 | 0 ครั้ง | #เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ดูรายการเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ