โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 27.10.2564 | 108 ครั้ง |

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตำแหน่งเภสัชกร)
| Admin | 06.10.2564 | 112 ครั้ง |

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
| Admin | 20.07.2564 | 76 ครั้ง |

ดูรายการเพิ่มเติม

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
| Admin | 22.06.2565 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิดปิดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
| Admin | 22.06.2565 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 65067484710
| Admin | 20.06.2565 | 0 ครั้ง | #ประกาศผลผู้ชนะ

ดูรายการเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ การฉีดวัคซีนโควิด-19

เรื่องน่ารู้

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ