Image

พันเอก สมินท์ บุญลิขิต
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

วารสาร

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

More

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ : การรับสมัครงาน

  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
Update : 08.10.2563

ติดตามข่าวสารจากแฟนเพจ